Chiêm bao thấy người yêu cũ hắt nước vào mặt mình cho thấy người kia đã không còn yêu bạn nữa. Giấc mơ muốn nói với bạn rằng hãy tỉnh ngộ lại đừng tơ tưởng lại quá khứ. Bạn phải từ bỏ tất cả lại phía sau để hướng đến tương lai trước mắt.