Mơ thấy đi nước ngoài công tác

Giấc chiêm bao thấy đi nước ngoài công tác nói lên rằng công việc của bạn không được ổn định, bạn luôn gặp phải những bấp bênh, trắc trở để hoàn thành một nhiệm vụ, mục tiêu nào đó.